TIMMI Smart City tarjoaa kunnille ratkaisuja

23.12.2019

Smart City palvelee ihmisiä

 

Kunnat elävät muutoksen aikaa: asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisäävien palvelujen joustava takaaminen on entistä tärkeämpää, kun vaatimukset kasvavat ja virtuaalinen yhdessäolo kahmaisee aimo ajan kanssakäymisestä toisten ihmisten kanssa. 

Yhteisöllisyyttä edistävä tekeminen vaatii tiloja. Silti näemme päivittäin hyödyntämättömiä kiinteistöjä, jotka voisivat potentiaalisesti tarjota suurta iloa lukuisille ihmisille, jos tilat avattaisi yhteiseen käyttöön. Jaetut tilat tuottavat yhteisiä kokemuksia, jolloin kenenkään ei tarvitsisi tyytyä olemaan yksin ruudun ääressä.

Digitalisaation aikana on välttämätöntä, että palvelut ovat helposti ja joustavasti saatavilla. Kätevimmin tilojen turvallinen avaaminen ihmisten käyttöön tapahtuu informaatioteknologiaa hyödyntämällä. Tässä kohtaa TIMMI Smart City järjestelmä astuu kuvaan!

Joulukuisen artikkelisarjamme viimeisessä jutussa käännämme katseemme konkreettisiin ratkaisuihin. Ohjelmistoyrityksenä meillä on mahdollisuus yhdessä kuntien kanssa edistää ihmisten parempaa elämää kestävästi ja älykkäästi. Katsotaan yhdessä, kuinka teknologian voi valjastaa palvelemaan ihmisiä.

 

Visiot paremmasta elämästä kohtaavat

Teknologia ja tilat ovat olemassa, enää tarvitaan välineet, joilla varmistetaan tilojen turvallinen avaaminen suurelle yleisölle. On aika konkreettisten ratkaisujen. Me Timmillä tuotamme ratkaisuja, joiden kautta edistämme liikuntapalvelujen ja muiden vapaa-ajan palvelujen käyttöä sekä tilojen löytämistä

Kuntapäättäjät haluavat parantaa asukkaiden elämänlaatua ja tehdä arjesta sujuvampaa. Tavoitteemme kohtaavat: mekin haluamme tarjota ihmisille mahdollisuuden liikkua ja kohdata toisiaan, jotta fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi kasvaisivat. Haluamme tarjota helppokäyttöiset työkalut toiminnan järjestämiseen, jotta kenenkään harrastaminen ei jäisi kiinni siitä, ettei tiloja löydy. Meille arjen helpottaminen alkaakin digitaalisen alustan käyttöönotosta. 

Arjen helpottaminen alkaa digitaalisen alustan käyttöönotosta.

Haluamme tutustuttaa kunnat TIMMI Smart City -järjestelmään, sillä uskomme rohkean palvelujen kehittämisen ja vapaiden tilojen hyödyntämisen tarjoavan merkittäviä taloudellisia ja inhimillisiä hyötyjä niin kunnalle kuin kuntalaisille.

 

TIMMI Smart City tarjoaa hyvinvointia ja helppoutta 

Kuvaus Timmin laitteista ja ohjelmistoista, joiden avulla kunnan palvelujen digitalisaatio onnistuu.

Älykkään ja kestävän kaupunkisuunnittelun ytimessä oleva tilavarausohjelmistomme toimii hyvinvointialustana, jonka kautta helpottuvat niin palvelujen käyttö kuin tilojen tarjoaminen ja varaaminen vapaamuotoiseen matalan kynnyksen toimintaan. Katseemme kiinnittyy nimenomaan käyttämättömiin kiinteistömassoihin, joiden hyödyntäminen olisi ylläpitokustannustenkin kannalta järkevää. 

Tilojen käyttöönotosta tulee sujuvaa ja turvallista, kun hallinnointi ja valvonta toimivat sähköisesti automaatiota hyväksi käyttäen. Sähköinen asiointi on nykyaikaa ja esimerkiksi tilojen käyttäjien vahvalla tunnistautumisella voidaan turvata tilojen vastuullista käyttöä.

Automaatioratkaisujen hyödyntäminen helpottaa niin tilojen käyttäjää kuin tarjoajaa: tilan voi ottaa joustavasti käyttöön itsepalveluautomaatilla ja sähköinen kulunvalvonta vapauttaa tilan tarjoajan hallinnointiin kuluvia resursseja.

Automaatioratkaisujen hyödyntäminen helpottaa niin tilojen käyttäjää kuin tarjoajaa: tilan voi ottaa joustavasti käyttöön itsepalveluautomaatilla ja sähköinen kulunvalvonta vapauttaa tilan tarjoajan hallinnointiin kuluvia resursseja. Miltä kuulostaa esimerkiksi valojen automaattinen hallinnointi ja älykkäät lukitusratkaisut? Erityisen tärkeäksi resurssien vapauttaminen tulee, kun puhutaan parin urheilukentän sijaan suurien tilamäärien hallinnasta. 

Järjestelmämme yhtenä osana oleva kulunvalvonta mahdollistaa myös olemassa olevien palvelujen tietoon pohjautuvan kehittämisen. Käyttöasteen nostaminen on huomattavasti helpompaa, kun tieto hiljaisemmista ajankohdista on palveluntarjoajan käytettävissä. 

 

Annetaan suunnittelun avaimet kuntalaisille

Tietojärjestelmät ja tilat eivät vielä yksin riitä kunnianhimoisten tavoitteiden täyttämiseen. Edelleen pohdittavaksi jää, millainen toiminta ihmisiä kiinnostaa? Mikä saisi kuntalaiset innostumaan?

Meidän ajatuksemme on, että mieluisten palvelujen tarjoaminen vaatii ihmisten osallistamista suunnitteluun. Kunnan tehtäväksi jää tilojen tarjoaminen, lopun hoitavat palvelun käyttäjät. Me tuomme mukaan helppouden. 

TIMMI Spacebook on ajatuksemme kuntalaisen mobiiliapplikaatiosta, joka mahdollistaa ihmisten mielikuvituksen käytön ja mielekkään toiminnan suunnittelun. Siellä tapahtumien luominen, muiden tapahtumiin osallistuminen ja palvelujen tarjoaminen sekä tilojen varaaminen toimii joustavasti. Kunnan tehtävä on ainoastaan hyväksyä ja hallinnoida tilavarauksia. Miltä kuulostaisi Ulla-mummon pullakurssi tai Leevin lautapeli-ilta? 

TIMMI Spacebook on ajatuksemme kuntalaisen mobiiliapplikaatiosta, joka mahdollistaa ihmisten mielikuvituksen käytön ja mielekkään toiminnan suunnittelun.

Ihmiset kävelevät syksyisessä puistossa

Teknologia ihmisiä palvelemaan 

Teknologia ei yksin ole ratkaisu yhteiskuntaamme ravisuttaviin ongelmiin. Olemme kuitenkin vakuuttuneita, että informaatioteknologia voi oikein valjastettuna palvella ihmisiä. Sen avulla voimme löytää toinen toisemme. Yhdessäoloa mekin Timmillä haluamme olla edistämässä ja tarjota välineet sujuvaan arkeen niin kuntalaisille kuin kuntapäättäjille.

 

Joulukalenteri alkaa: Yhteisöllisyys on 2020-luvun tärkein teema

Joulukalenteri jatkuu: Täydellisten mahdollisuuksien kunta