Kuntien mahdollisuudet 2020-luvulla, TIMMI Smart City -sarja

16.12.2019

Täydellisten mahdollisuuksien kunta

 

Artikkelisarjamme toisessa kirjoituksessa on aika unelmoida ja visioida, miltä 2020-luvun kunta voisi näyttää. Mitä hyötyjä tilojen yhteiskäyttöön avaamisella voidaan saavuttaa? Millaiset asiat toisaalta hidastavat käytettävissä olevan potentiaalin hyödyntämistä? Millaisiin sudenkuoppiin voidaan matkan varrella kompastua?

 

Ihannetilanteessa tilat ovat järkevässä käytössä ja ihmiset onnellisia

Täydellisten mahdollisuuksien maailmassa kuntalaiset pääsevät mieltymystensä mukaan liikkumaan, harrastamaan ja touhuamaan yhdessä. Kaikki pääsevät halutessaan osallistumaan yhteisen toiminnan järjestämiseen, tekemään ideoistaan totta. Pienimuotoista liiketoimintaa voi luontevasti syntyä tukemaan suosituimpia tapahtumia. Tilat saadaan joustavasti käyttöön, eikä kenenkään tarvitse katsoa tyhjinä makaavia jalkapallokenttiä tai iltaisin käyttämättömäksi jääneitä koululuokkia ohi kävellessään. Tilat ovat järkevässä käytössä ja ihmiset onnellisia. Yhdessä on kiva harrastaa. 

Kuntien tarjoamat puolueettomat tilat voivat madaltaa kynnystä tehdä yhdessä, mikä tukee yhteisöllisyyttä. Saavutettavat hyödyt ovat selviä: yhteiskunnallinen hyvinvointi tarkoittaa henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä terveiden elämäntapojen kasvua ja taloudellisten kustannusten laskua. 

Yhteiskunnallinen hyvinvointi tarkoittaa henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä terveiden elämäntapojen kasvua ja taloudellisten kustannusten laskua. 

Mikä jalojen tavoitteiden saavuttamista ja kuntalaisten elämänlaadun parantamista sitten hidastaa? 

 

Tilojen vähyys ei selitä pientä käyttöastetta

Suomessa on lukuisa määrä olemassa olevia tiloja vähällä käytöllä niin suurissa kaupungeissa kuin pienemmilläkin paikkakunnilla. Monia kiinteistöjä käytetään pääosin virka-aikana. Hidasteena muutosten tekemisessä ei siis näyttäisi toimivan tilojen vähyys. Huolena saattaa ennemmin olla pelko kustannuksista ja hallinnan puutteesta. Pahimmillaan matala käyttöaste yhdistettynä niukkoihin resursseihin voi johtaa kunnossapidon laiminlyöntiin, jolloin meitä odottaa surullinen näky hiljalleen rapistuvista, tarpeettomiksi koetuista rakennuksista. 

Tilojen käyttöasteen nostamisella voisi kuitenkin olla pitkän tähtäimen taloudellisia hyötyjä.

Rakennusten kunnossapitoon saataisi uutta pontta, jos niiden käyttöä suunniteltaisi joustavasti moneen eri tarkoitukseen soveltuvaksi. Nykyiset ylläpitokustannukset saattaisivat tuntua järkevämmiltä, jos tiloja hyödynnettäisiin enemmän: kaikkien ilona toimivista vapaa-ajan tiloista huolehtiminen tuntuu varmasti mielekkäämmältä. Kuvitella, kuinka kaupunkia elävöittäisi, jos harrastustoiminta täyttäisi julkiset tilat talven pimenevinä iltoina.

Rakennusten kunnossapitoon saataisi uutta pontta, jos niiden käyttöä suunniteltaisi joustavasti moneen eri tarkoitukseen soveltuvaksi. Nykyiset ylläpitokustannukset saattaisivat tuntua järkevämmiltä, jos tiloja hyödynnettäisiin enemmän.

Tyhjillään oleva huone, hämärä valaistus

Tarvittava teknologia on olemassa 

Teknologian puuttuminen ei ole syynä tilojen vähäiseen käyttöasteeseen: nykyaikaiset laitteet ja tietojärjestelmät mahdollistavat toimivan varauspalvelun ja luotettavan kulunvalvonnan. Voisiko kyseessä olla epätietoisuus uusien teknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista? Pelätäänkö kustannusten nousevan uusien kehityshankkeiden myötä? 

Julkisen päätöksenteon ytimessä olevat huolet ovat ymmärrettäviä, mutta eivät suinkaan ylitsepääsemättömiä. Kun tietojärjestelmät suunnitellaan ammattimaisesti kuntien tarpeisiin, ja kokemuksia peilataan aiempiin onnistumisiin, voidaan hyvillä mielin ottaa askel kohti älykästä kaupunkisuunnittelua. Monet kunnat ovatkin jo astuneet digitalisaation aikakaudelle jakamistalouden muodossa. 

Monet kunnat ovatkin jo astuneet digitalisaation aikakaudelle jakamistalouden muodossa. 

Kaupungin valot loistavat sillalla

Resurssien jako ja tilojen yhteiskäyttö on tulevaisuutta

Monelle suuremmassa kaupungissa asuvalle on voinut tulla tutuksi mobiililaitteen avulla toimivat yhteiskäyttöpyörät, joilla pääsee sujuvasti liikkumaan kaupungin sisällä. Uuden nousun ovat tehneet myös yleiset saunat, jotka keräävät ihmisiä yhteisiin löylyihin. Jo maailmallakin mainetta niittänyt Helsingin Oodi-kirjasto on saanut erityistä kiitosta monenlaisiin tarpeisiin tarjoamistaan tiloista. Yhteistä palveluissa on se, että ne tukevat yhteisöllisyyttä ja liikkumista käyttäen informaatioteknologiaa hyväkseen. 

Ihmiset tarvitsevat kohtaamispaikkoja. Onnistuneet tilaratkaisut kertovat halusta osallistua ja ottaa yhteisiä resursseja käyttöön. Kunnan rooli tulee esille käytön mahdollistajana. Me kannustamme antamaan kuntalaisille mahdollisuudet ja välineet eli digitaalisen alustan itseohjautuvalle harrastustoiminnalle. 

Me kannustamme antamaan kuntalaisille mahdollisuudet ja välineet eli digitaalisen alustan itseohjautuvalle harrastustoiminnalle.