Suomi.fi-verkkomaksuliittymä saatavissa TIMMI-järjestelmään

03.11.2017

Timmi Software Oy on tehnyt tiivistä yhteistyötä Valtionkonttorin kanssa ja TIMMI-järjestelmän Suomi.fi-verkkomaksuliittymä on nyt valmistunut ja käyttöönotettavissa. Suomi.fi-maksupalvelua ovat velvollisia käyttämään valtion hallintoviranomaiset ja virastot, laitokset ja liikelaitokset sekä kunnalliset viranomaiset niiden hoitaessa laissa niille säädettyjä tehtäviä. Kunnan asiakas voi maksaa TIMMI-järjestelmän Suomi.fi-maksupalvelussa tilavarauksia, kurssiosallistumisia, venepaikkoja sekä erilaisia lipputuotteita, kuten esimerkiksi kuntosalien ja uimahallien kerta-, sarja- ja kausilippuja.

Timmi Software Oy:n tuoteperheessä uusi liittymä korvaa Vetuma-maksamisen, jonka käyttö päättyy vuoden 2017 lopussa Valtionkonttorin suunnitelmien mukaisesti. TIMMI-järjestelmän näkökulmasta Suomi.fi-verkkomaksuliittymän käyttöönotto on hyvin yksinkertaista ja helppoa varsinkin sellaisille organisaatioille, jotka ovat aiemmin käyttäneet Vetuma-maksamista. Liittymä on toteutettu E2-rajapinnan mukaisesti FORM-pohjaisena.

Lue lisää Suomi.fi-maksuista linkistä.