TIMMI Smart City -järjestelmä voitti Kirkkonummen kunnan kilpailutuksen

17.12.2019

Lähes 40.000 asukkaan Kirkkonummi kilpailutti loka-marraskuussa 2019 koko kaupunkikonsernia koskevan tilavarausjärjestelmän. Laajan vaatimusmäärittelyn asettaman pisteytyksen sekä kustannustekijöiden yhteisvaikutusten mukaisesti valituksi tuli markkinoiden johtava ja ominaisuuksiltaan laajin järjestelmä, TIMMI Smart City -kokonaisuus, joka sisältää mm. vapaa-aikatoiminnan keskeiset toiminnanohjaukseen liittyvät ohjelmistot ja integraatiot.

Tarjouspyynnössä oli vaatimuksena monipuoliset integrointimahdollisuudet mm. kulunvalvontaan, taloushallinnan Rondo 8 -järjestelmään, Suomen Palloliiton TASO-otteluohjelmajärjestelmään, Suomi.fi-palveluihin ja Office365-kalenterijärjestelmään. Näiden vaatimusten toteuttamisessa TIMMI Smart City -järjestelmän avoimet rajapinnat osoittivat jälleen kerran kyvykkyytensä.

Kirkkonummen vaatimusmäärittelyssä oli keskeisenä vaatimuksena myös kattava lokitietojen tallennus tietojen käsittelystä ja henkilötietojen katselemisesta. TIMMI Smart City vastaa erittäin hyvin näihin vaatimuksiin ja lisäksi järjestelmässä on otettu huomioon laajasti EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyvät asiat:

  • Jokaiselta rekisteröityneeltä asiakkaalta vaaditaan tietojen tallennuslupa sisäänkirjautumisen yhteydessä
  • Asiakkaille, jotka ovat tallennettu asiakasrekisteriin muuta kautta kuin rekisteröitymällä, voidaan lähettää sähköpostiviesti, jossa pyydetään tietojen tallennuslupa
  • Henkilötietojen poistaminen asiakasrekisteristä pyydettäessä ja automaattisesti silloin kun viimeisimmästä asioinnista on kulunut enemmän aikaa kuin tietosuojaselosteessa määritetty maksimi tietojen säilytysaika
  • Kaikkien asiakkaasta tallennettujen tietojen raportointi csv-muotoisena tiedostona asiakkaalle