Koulutuksella tyytyväisempiä järjestelmän käyttäjiä

08.10.2018

Tiesitkö, että TIMMI-järjestelmällä on Suomessa päivittäin useita tuhansia käyttäjiä? Järjestelmän sisällä käy
siten melkoinen kuhina tunnista ja päivästä toiseen, kun ihmiset klikkaavat itsensä TIMMI-ohjelmistojen
tarjoamien palveluiden ääreen.

Sen lisäksi, että TIMMI-ohjelmistoja käyttävät tuhannet yksityishenkilöt, työskentelee järjestelmän parissa
järejestelmän käyttöön kouluttautuneita operatiivisia käyttäjiä, jotka vastaavat omissa organisaatioissaan
TIMMI-ohjelmistojen sisältöjen hallinnoinnista ja ylläpitämisestä.

Nämä sadat koulutetut organisaatioiden työntekijät ovat tärkeä osa toimivaa kokonaisuutta – he
työskentelevät aktiivisesti linkkinä järjestelmän ja tarjolla olevien palveluiden välimaastossa, huolehtivat
tietojen ajantasaisuudesta ja ohjaavat omia asiakkaitaan ohjelman käytössä.

Operatiivisen käyttäjän riittävä osaaminen näyttäytyy työpäivän aikana sujuvana työskentelynä. Käytössä
olevan järjestelmän tarjoamia ominaisuuksia hyödynnetään täysipainoisesti ja istutetaan omiin
prosesseihin tehokkaasti. Siksi omana työvälineenä toimivan järjestelmän käyttöön liittyvän tietämyksen
säännöllinen päivittäminen on tärkeää. Jos järjestelmän parissa tekeminen jostain syystä takkuaa ja virheitä
syntyy tämän tästä, on aika osallistua järjestämiimme koulutuksiin.

Järjestämme kalenterivuoden aikana useita operatiivisille käyttäjille suunnattuja yleiskoulutuksia sekä
organisaatiokohtaisesti räätälöityjä koulutustilaisuuksia. Koulutuksiin liittyy yleensä aina jotain uutta, jotain
vanhaa ja ”jotain lainattua”. Uuden oppimisen ja vanhan kertaamisen lisäksi koulutuksiin osallistujat ovat
nimittäin kertoneet, kuinka mielenkiintoista on ollut tavata päivän aikana muita käyttäjiä ja kuulla millä
tavoin he omassa työssään hyödyntävät TIMMI-ohjelmistojen ominaisuuksia, ja miten he ovat solauttaneet
järjestelmän luontevaksi ja tehokkaaksi osaksi omia prosessejaan. Silloin voidaan puhua hyvien käytäntöjen
jakamisesta ja lainaamisesta.

Koulutuspäivät eivät ole vain yksisuuntainen tapa oppia. Koulutusten aikana myös me kouluttajat opimme
aina uutta, joka on jatkuvasti kehittyvien TIMMI-ohjelmistojen kannalta tärkeää. Tämän vuoksi
koulutuksista pyritään järjestämään mahdollisimman rentoja ja vuorovaikutteisia tilanteita, joissa kaikki
osapuolet pääsevät ääneen.

Syksyn TIMMI-pääkäyttäjäkoulutuksiin ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä ja innokkaimmat
operatiiviset käyttäjät ovatkin jo ilmoittautuneet mukaan. Ilmoittaudu sinäkin mukaan.

Tässä siis syksyn koulutusten aikataulut, ja lyhyesti niiden sisällöistä:

  1. Tiistai 13.11.2018 pääkäyttäjäkoulutus
  2. Keskiviikko 14.11.2018 pääkäyttäjäkoulutus
  3. Torstai 15.11.2018 laskutuskoulutus
Pääkäyttäjäkoulutus on tarkoitettu organisaation pääkäyttäjille tai siihen
tehtävään aikoville / valituille. Pääkäyttäjä voi olla esimerkiksi operatiivinen
käyttäjä tai tietohallinnon henkilö. Koulutuksessa käydään läpi pääkäyttäjien toiminnot esim. parametrityökalu.
Koulutuksen jälkeen parametrityökalu ja muut pääkäyttäjän työkalut lisätään
ohjelmiston valikoihin koulutukseen osallistuneiden käyttöön. 

Järjestelmän ylläpitotoimintoja voi käyttää vain sertifioitu pääkäyttäjä. Sertifikaatti on
voimassa 2 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen se on uudistettava uudella
pääkäyttäjäkoulutuksella.

Laskutuskoulutus on suunnattu henkilöille, joiden vastuualueena on TIMMI-
laskutus tai ko. tehtävään valittu henkilö. Koulutuksen pääpaino on laskutukseen
vaikuttavissa lähtö- ja perustiedoissa sekä laskutusprosessin läpiviemisessä.
Koulutus soveltuu myös tulkkikeskuksille.

Sitovat ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen maija.wasalska@timmi.fi 12.10.2018 mennessä.

Timmi-koulutuksissa näkemisiin!

Kirsi Heiskanen
Järjestelmäneuvoja