Koulu mukana muutoksessa: TIMMI ja Kurre toimivat yhdessä

17.11.2020

TIMMI Smart School kuvaus infonäytöstä ovenpielinäyttöihin

Visma on pohjoismainen ohjelmistoyritys, joka tarjoaa ohjelmistokokonaisuuksia niin yritysten, julkisen sektorin kuin opetustoimen tarpeisiin. Visman Kurre-järjestelmä on kehitetty opetuksen työjärjestyksen suunnitteluun, ja me olemme TIMMI Smart School -konseptin hengessä luoneet yksisuuntaisen REST-rajapinnan, jonka kautta opetuksen tilavaraukset saadaan luotua TIMMI Tilavarausohjelmistoon. 

Kokonaisuuteen kuuluu myös TIMMI Aulanäyttö, joka opastaa oppilaat oikeisiin opetustiloihin. Infonäyttö-rajapinta mahdollistaa siis sen, että luokkatilojen varaustilanne näkyy koulun käytävien infonäytöiltä suoraan.

Teknisemmässä mielessä Timmi-rajapinnalla tarkoitetaan komponenttia, jonka avulla ulkopuoliset järjestelmät voivat tehdä varauskyselyitä TIMMI Tilavarausohjelmistoon. Ensisijaisesti rajapinta onkin suunniteltu erilaisten info-järjestelmien käyttöön, jotka tarvitsevat vain suppeita varaustietoja, yleensä vain päivän kerrallaan. Tässä kokonaisuudessa on kuvattu XML-palautteet sekä kyselyt, joita ulkopuolinen järjestelmä voi tehdä TIMMI Tilavarausohjelmistoon.

Oppitunnit siis suunnitellaan Kurre-järjestelmässä, minkä jälkeen ne siirretään opetustiloihin. Opettaja määrittelee oppitunnin aiheen, opetustilan ja osallistujat. Tunnit tulevat näkyviin yksittäisinä varauksina ja oppilaat tunnistavat ne infonäytöiltä oppiaineen nimen, lyhenteen, koululuokan nimen tai näiden yhdistelmän avulla. Yksinkertaista kehitystä kohti tulevaisuuden älykkäiden oppimisympäristöjen tilojen hallintaa!

Pyydä lisätietoja Timmin myyjiltä.