Ajankohtaista

Webinaari 18.2. klo 13-13.45 Sähköinen laskutus – Lakimuutos ja uudet ominaisuudet

09.02.2021

Tervetuloa mukaan kuulemaan, miten Timmin sähköinen laskutus helpottaa työtäsi!  1.4.2020 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä sähköisen laskutuksen on vastattava eurooppalaista standardia. Tule kuulemaan, miten TIMMI on huomioinut sähköisessä laskutuksessaa lain tuomat vaatimukset.  Tässä webinaarissa kuulet mm. mitä tietoja sähköisellä laskutuksella on ilmoitettava miten tarvittavat tiedot ilmoitetaan TIMMIN sähköisen laskutuksen järjestelmällä viitetietojen automatisoinnista ja muista sujuvoittavista uudistuksista […]

Lue lisää

TIMMI Smart City: Imatralla tilat ovat luovassa käytössä

18.12.2020

Imatralla kokeileva kulttuuri on otettu sydämen asiaksi. Kuntalaisten luovuuden valjastaminen palvelujen suunnitteluun on opettanut, että yhdistämällä omatoimisuutta, teknologiaa ja älykkäitä tilanhallintaratkaisuja voidaan tarjota entistä parempia palveluja kuntalaisille.  Kuntalaisten kanssa on yhdessä mietitty ratkaisuja tilojen käytölle. Käyttöasteen ohella on pohdittu, miten tilojen käyttö olisi mahdollisimman helppoa. Modernin teknologian hyödyntäminen tilojen yhteiskäytössä on mahdollistanut omatoimisuuden lisäämisen ja […]

Lue lisää

Tilojen yhteiskäytöstä hyötyy koko yhteiskunta

18.12.2020

Digitalisaatio on nostanut ohjelmistot ja tilojen joustavan käytön suureen rooliin. Tyhjillään olevat kiinteistöt haastavat kuntia pohtimaan teknologian hyödyntämistä palvelujen parantamisessa. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden ollessa tärkeitä teemoja kaikissa kunnissa monet pohtivat, miten digitaalista teknologiaa voisi käyttää niin, että ihmiset kohtaisivat enemmän. Yhteistoiminnassa törmätään nopeasti kahteen haasteeseen: tiloja joutuu metsästämään eri paikoista eikä selkeitä välineitä palveluiden markkinointiin […]

Lue lisää

Webinaari 16.12. klo 14 – Tilavarausohjelmisto 4.3

11.12.2020

Webinaari 16.12. klo 14 TIMMI Tilavarausohjelmisto 4.3 – Uudet ominaisuudet Tervetuloa mukaan kuulemaan Timmi Tilavarausohjelmisto 4.3. uusista, yhä paremmista ominaisuuksista!  Olemme tehneet kehitystyötä käyttäjien toiveiden pohjalta ja parannuksia on tapahtunut laajasti monilla osa-alueilla. Timmi Tilavarausohjelmisto 4.3. on entistä asiakaslähtöisempi ja helppokäyttöisempi. Tässä webinaarissa kuulet mm. Miten jokapäiväinen varausten hallinta on nyt helpompaa Sujuvammasta asiakasrekisterin hallinnasta […]

Lue lisää

Valmiina verkkolaskulain mukanaan tuomiin vaatimuksiin

07.12.2020

Timmillä sähköinen laskutus on tehty helpoksi. Pitkälle automatisoitu tietojen käsittely vähentää manuaalista työtä, kun verkkolaskun viitetiedot kulkevat automaattisesti loppukäyttäjän antamien tietojen perusteella käsittelijältä laskuttajalle. Uudet sisäänrakennetut ominaisuudet mahdollistavat vaatimusten mukaisen laskujen lähettämisen. EU-direktiiviin perustuva verkkolaskulaki ohjaa yritysten ja julkishallinnon laskutusta sähköiseen muotoon. Verkkolaskujen tietosisällön on jatkossa vastattava eurooppalaista standardia. Käytännössä laskuihin tulee muutamia lisätietoja, mitä […]

Lue lisää

Verkkopalvelut kaikille saavutettaviksi

07.12.2020

Euroopan parlamentin ja neuvoston asettama saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Lisäksi julkisen hallinnon digitaalisissa palveluissa on oltava saatavilla saavutettavuusseloste. EU:n saavutettavuusdirektiivillä halutaan nimensä mukaisesti edistää verkkopalvelujen […]

Lue lisää