Ajankohtaista

GDPR:n neljä työläintä uudistusta

27.03.2018

Tässä blogitekstissä listaan tärkeimmät konkreettiset vaatimukset, joita EU:n tietosuoja-asetuksen uudistus (GDPR) Timmin asiakasorganisaatioille asettaa. Kerron, miksi jokaisen Timmin käyttäjäorganisaation täytyy mallintaa ne prosessit, joilla loppukäyttäjien henkilötietoja heillä tallennetaan (ja mitä tämä mallintaminen tarkoittaa). Selitän myös, mitä rekisteriselosteen ja käyttöehtojen laatimisessa muuttuu, ja avaan teille mitä tarkoittaa GDPR:n vaatimus henkilötietorekisterien ajantasaisuudesta käytännön tasolla. Lopuksi lyhyesti raportointivelvollisuuden vaikutuksesta TIMMI-järjestelmään.

Lue lisää

Teknistä etumatkaa: TIMMI-järjestelmän GDPR-lisäominaisuudet

23.03.2018

Tässä blogissa esittelen GDPR-nimellä tunnetun tietosuoja-asetuksen vaatimuksia teknisestä näkökulmasta: mitä henkilötietoja käsitteleviltä järjestelmiltä jatkossa vaaditaan, millaisia käytännön haasteita ilmeni Timmin kanssa, ja kuinka ne ratkaistiin. Tervetuloa kurkistamaan konepellin alle!

Lue lisää

Miten Timmi auttaa asiakkaitaan huolehtimaan GDPR-velvoitteista?

21.03.2018

Tässä blogikirjoituksessa kerron millä tavoin me Timmillä huolehdimme asiakkaistamme uuden EU:n tietosuoja-asetuksen, GDPR:n voimaanastumisen yhteydessä.

Selitän miksi ehdotamme kaikille asiakkaillemme uusien sopimusten allekirjoittamista kanssamme ja mikä niissä muuttuu.

Kerron myös, millä keinoin me autamme asiakkaitamme huolehtimaan GDPR:n asettamista velvoitteista ja millaisia uusia palveluita tarjoamme asiakkaillemme.

Lue lisää

Suomi.fi-liittymät olleet hyvin kysyttyjä

20.03.2018

TIMMI-järjestelmään loppuvuodesta 2017 valmistuneet Suomi.fi-verkkomaksuliittymä ja -tunnistusliittymä ovat herättäneet kovaa kiinnostusta TIMMI-asiakkaiden keskuudessa. Valtionkonttorin poistettua vastaavat Vetuma-palvelut käytöstä 1.1.2018 lähtien modernimmat Suomi.fi-palvelut ovat korvanneet ne.

Lue lisää

Timmi Softwaren näkemys GDPR:stä

16.03.2018

Tässä blogikirjoituksessa käymme läpi GDPR:n merkittävimmät periaatteet ja miten nämä tulevat jatkossa näkymään ohjelmistoissamme.

Lue lisää

EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR – Mistä siinä on kyse?

13.03.2018

Sinua koskeva tieto on nyt sinun omaisuuttasi. Näihin sanoihin voi kiteyttää suurimman lainsäädännöllisen mullistuksen, joka IT-alalla on toistaiseksi nähty. Euroopan Unionin tietosuoja-asetus, englanniksi General Data Protection Regulation eli tuttavallisesti GDPR, on kunnianhimoinen kokonaisuus, joka astuu voimaan 25.5.2018.

Lue lisää